Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Szprotawa posiada liczne gatunki roślin i zwierząt oraz dużą liczbę obszarów chronionych. Aby móc przyjrzeć im się z bliska wyznaczone zostały specjalne obiekty edukacyjne, pozwalające na lepsze zrozumienie otaczającego nas świata naturalnego.

Na terenie Nadleśnictwa Szprotawa funkcjonują następujące obiekty edukacyjne:

 • Ścieżka edukacyjna „Szlak Popielicy" – znajduje się w rezerwacie przyrody „Buczyna Szprotawska", w którym poza cennymi gatunkami flory i fauny, znajdują się również obiekty zabytkowe i kulturowe, które warto zobaczyć. Należą do nich: drewniana wiata odpoczynkowa z XIX wieku, kurhany poświęcone dawnym nadleśniczym oraz kamienny drogowskaz. Przemierzając ścieżkę można podziwiać wiekowe buczyny górskie i niżowe oraz spotkać tam (zagrożoną wyginięciem) popielicę.

Ścieżka składa się z dziesięciu przystanków edukacyjnych o następującej tematyce:

 1. Początek ścieżki – młodnik sosnowy powstały ze sztucznego sadzenia.
 2. Karpa powywrotowa świerka.
 3. Paśnik i lizawka dla zwierzyny płowej.
 4. Cienista świerczyna.
 5. Drzewostan Lipowy.
 6. Rak na 160-letnim buku.
 7. „Przemiana pokoleń" – naturalne odnowienie.
 8. Kurhan pamiątkowy z XIX wieku, poświęcony niemieckiemu nadleśniczemu lasów miejskich Szprotawy.
 9. Wiata – obok kępy pomnikowych modrzewi, wejmutek, sosen i buków. W głębi kurhan z XIX wieku, a po prawej stronie drogi kamień pamiątkowy postawiony z okazji 50-lecia leśnictwa polskiego.
 10. Starodrzew z okazałą 160-190-letnią buczyną.

 Ścieżka ma ok. 2,2 km długości.

 •  Ścieżka dydaktyczna na terenie rezerwatu przyrody „Annabrzeskie Wąwozy"  – znajduje się w obrębie Małomice i rozpoczyna się na parkingu przy drodze pomiędzy Zieloną Górą a Wrocławiem.

Na terenie Nadleśnictwa Szprotawa zostały wyznaczone miejsca odpoczynku podczas wędrówek szlakami turystyczno – edukacyjnymi. Znajdują się one na terenie rezerwatu przyrody „Buczyna Szprotawska" oraz nad użytkiem ekologicznym „Łabędzie stawy".

Nadleśnictwo posiada własną szkółkę leśną, zlokalizowaną w Krzywczycach, gdzie organizowane są lekcje dotyczące zagadnień związanych z powstawaniem lasu.

W celach edukacyjnych wykorzystuje się również obiekty innych podmiotów.  Zalicza się do nich ścieżkę turystyczno – dydaktyczną Park Słowiański i miejsce ostoi przyrody „Wzgórza Bunkrowe" w Wiechlicach.

Ścieżka „Park Słowiański" rozciąga się na obszarze 6 km i obejmuje 21 przystanków dydaktycznych, takich jak: Rzeka Bóbr, Co to jest pomnik przyrody?, Aleja biczowa, nowotwór z drzewa, Gród Chrobrego, Nowe Pokolenie, Zrost morfologiczny drzew, Grąd, Dziuplaki, Polska „liana" – bluszcz, Starorzecze Bobru, Polskie „namorzyny" – zarośla wierzbowe, Grzęzawisko „Chorwackie", Las na wodzie, Co to jest melioracja?, Pradolina Bobru, Osobliwości przyrody „Lagry", Trzy światy – pole, łąka, las, Sukcesja naturalna, Łowiectwo – paśnik, lizawka, Cienista świerczyna oraz Zwał lipy. 

Obiekty edukacyjne cieszą się wśród odwiedzajacych dużym zainteresowaniem. Fot. Jerzy Wilanowski

Na końcu ścieżki znajduje się polana z paleniskiem na ognisko. Istnieje możliwość zwiedzania ścieżek z przewodnikiem.

Przy najstarszym dębie w Polsce, liczącym już sobie ponad 750 lat – „Chrobrym" jest dostępna infrastruktura turystyczna, będąca idealnym miejscem na zapoznanie się z tym niesamowitym pomnikiem przyrody.

Dowiedz się więcej na temat „Chrobrego".

Na uwagę zasługują również leżące na terenie Nadleśnictwa parki zabytkowe, w których występują liczne pomniki przyrody, znajdujące się w miejscowościach: Długie, Wiechlice, Sucha Dolna, Małomice czy Mycielin.