Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Szprotawa
Nadleśnictwo Szprotawa
+48 68 376 33 79
+48 68 376 24 62

ul. Henrykowska 1A

67-300 Szprotawa

Nadleśniczy
Dariusz Chełski
+48 68 376 33 79
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Chrupałła
+48 68 376 33 79 wew. 123
Główny Księgowy
Sylwia Wysoczańska
+48 68 376 33 79 wew. 124
Inżynier Nadzoru
Marek Wiśniewski
+48 68 376 33 79 wew. 149

Dział Gospodarki Leśnej

Ilona Woźniak
Specjalista ds. hodowli lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 148
Robert Łosiński
Specjalista ds. stanu posiadania i melioracji wodnych
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 138
Michalina Biernat
Sp. ds. Ochrony lasu, ochrony przyrody, turystyki, edukacji przyrodniczej i gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 127
Paweł Kowal
Specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 142

Ochrona Danych Osobowych

Monika Kowalik
Inspektor ochrony danych

Posterunek Straży Leśnej

Leszek Lewandowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 137
Bartłomiej Zarówny
Strażnik Leśny
Tel.: +48 68 376 33 79 wew.137

Stanowisko ds. Pracowniczych

Krystyna Raczek
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 68 376 33 79 wew.130

Dział Administracyjno - Gospodarczy i Zamówień Publicznych

Tomasz Śmigielski
Sekretarz
Tel.: +48 68 376 33 79 wew.125
Włodzimierz Papierski
Specjalista ds. remontów i transportu
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 139
Małgorzata Mrozewska
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: +48 68 376 33 79 wew.140
Izabela Szewczuk
Sekretarka
Tel.: +48 68 376 33 79

Administrator systemu informatycznego

Bartłomiej Wrażeń
Specjalista ds. Systemu Informatycznego i Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 152

Stanowisko ds. obrotu drewnem

Alicja Mrozek
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 143

Dział Finansowo – Księgowy

Joanna Pałys
Księgowa
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 132
Helena Śliżewska
Księgowa - Kasjer
Tel.: +48 68 376 3379 wew. 141
Joanna Skrzyńska
St. księgowa
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 131

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

-
Dyżurny PAD
Tel.: 792 554 333, 666 329 597, +48 68 376 33 79 wew.126