News

W sobotę – dnia 21 stycznia 2017r. w miejscowości Dzikowice odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji setnych urodzin Pana Stefana Habury. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, a następnie kontynuowana była w budynku miejscowej świetlicy wiejskiej.

Sale of wood

Szprotawa Forest District Inspectorate sells timber, seeds, seedlings and Christmas trees (before Christmas). Timber is sold to retail customers based on terms and conditions of sale, at the office of Forest District Inspectorate and at offices of individual Forest Ranges.

Hunting offer

Szprotawa Forest District is a part of 4th Breeding Area. Hunting economy is implemented by 10 hunting circuits (2 forest and 8 field circuits). 9 circuits are leased by hunts and 1 circuit is excluded from lease as Animal Breeding Centre.