Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą wyznaczoną do kontaktów z mediami w Nadleśnictwie Szprotawa jest
 
Zastępca Nadleśniczego - Pan Jerzy Wilanowski
 
Tel.: +48 68 376 33 79 wew. 123